Výstavba solárních elektráren

Společnost ARQE s.r.o. pro Vás zajistí kompletní výstavbu fotovoltaické elektrárny na klíč, nebo jen dodávku Vámi požadovaných komponentů, či provedení separované výstavby jednotlivých částí daného komplexu FVE. Cílem naší společnosti je poskytnout klientovi komplexní služby na poli realizací projektů fotovoltaického průmyslu a to od bezplatné poradenské činnosti, obhlídky lokalit a posouzení vhodnosti záměru vybudovat FVE, přes vyřízení potřebné administrativy, vypracování investiční studie a podrobného finančního rozpočtu na samotné zhotovení předmětného díla. Samozřejmostí a nezbytnou součástí poskytovaných služeb je vypracování bezchybné a kompletní projektové dokumentace pro výstavbu FVE, včetně zpracování podkladů pro vyjádření orgánů státní správy, zhotovení studie ekologické zátěže, zpracování energetického auditu pro potřeby finančních ústavů, zajištění a provedení potřebných geopenetračních sond podloží včetně vypracování geologického rozboru s odborným posudkem a provedení statického výpočtu instalace nosných konstrukcí pro dané místní podmínky. Dále potom provedení revize veškerých typů zařízení instalovaných v rámci fotovoltaické elektrárny, provedení kompletních elektroinstalačních prací a jejich revizí, zajištění vydání licence na výrobu elektřiny od ERU, vyřízení smlouvy o připojení a odběru elektrické energie, zajištění optimálního pojištění celého systému FVE a další administrativně technické činnosti.

 

V rámci samotné výstavby zajišťujeme kompletní zemní práce a terénní úpravy vlastní těžkou mechanizací s odbornou obsluhou. Námi prováděné činnosti v rámci výstavby FVE na klíč spočívají ve vypracování projektové dokumentace instalací zemních částí a potřebných terénních úprav daného pozemku. Ve vyměření, vytýčení a označení plánovaných zemních činností v demoličním odstranění stávajících objektů, demontáži veškerých stavebně technických konstrukcí, odstranění křovin a stromů s jejich následnou likvidací, přes strojové hloubení výkopů pro uložení potřebné kabeláže do zemních chrániček v pískovém loži s následným obsypem a zhutňujícím zásypem kabelových rýh. Dále potom ve zhotovení kompletního oplocení dané lokality v rozsahu odpovídajícím požadavkům řádného pojištění díla s následnou odbornou instalací elektronického zabezpečovacího systému, kamerového systému a světelného parku, sloužícího k ochranně a zabezpečení všech součástí FVE. V následné fázi výstavby provedeme odbornou instalaci systému nosných konstrukcí na které jsou poté montovány fotovoltaické panely a invertory. Veškerá činnost je prováděna výhradně zkušenými pracovníky naší společnosti, kteří dále propojí všechny komponenty instalovanou kabeláží a provedou kompletní elektroinstalační práce na zprovoznění FVE. V rámci výstavby FVE na klíč je námi zajištěna, instalována a zapojena kompletně vybavená kiosková trafostanice. Po ukončení samotné výstavby zajistíme nezbytný zkušební provoz, monitoring výkonu a plné funkčnosti instalovaného systému FVE v ostrém provozu a dle požadavků klienta provádíme další, dlouhodobé servisní činnosti a pravidelnou údržbu.